Jag fascineras över den närvaro, kraft och räckvidd rörlig bild ger.

Över att vi är fria att berätta, påverka och informera.

Hur unika och vackra personer, idéer och platser är

…och över hur tillfredställande det är att hjälpa andra mot nya mål.

Johan Wagner